De eis tot correctie van ondoelmatig recht


Dit artikel gaat over het belang van de economische analysemethodes voor de rechtspraktijk en blijft alleen kort staan bij andere analysevormen, die in de nieuwe discipline van de economische analyse van het recht ook een grote rol spelen, maar voor de praktische oplossing van juridische problemen van minder groot belang zijn. Daarbij worden drie methoden besproken: de voorspellende, functionele en de normatieve analyse. Daarnaast wordt het economische systeem besproken waarbij er volgens de auteur zes voorwaarden gelden, zoals contractsvrijheid en de waarborg van privé-eigendom. Deze fundamentele rechten worden besproken vanuit een economisch perspectief. Daarnaast komen procedurele garanties aan de orde en wordt er afgesloten met een praktische conclusie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.G. Backhaus

Verschijning: oktober 1990

Archiefcode: AA19900660

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Bijzonder nummer Rechtseconomie