De eigen woning in de inkomstenbelasting: quo vadis?


De auteur onderzoekt of de eigen woning die momenteel wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting belast moet worden en, zo ja, of de huidige vormgeving wel de juiste is. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de zogenoemde Bouwstenennotitie waarin enkele alternatieven zijn opgenomen en naar het voorstel om box 3 om te bouwen naar een vermogensmutatiebelasting, waarnaar tevens de heffing ter zake van de eigen woning zou kunnen worden overgeheveld. Een aantal varianten is verdedigbaar, aldus de auteur.