De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk beheerder van aandelen


De Ondernemingskamer van het hof Amsterdam kan een tijdelijk Beheerder van aandelen benoemen. Veel aspecten van deze rechtsfiguur zijn nog niet geheel duidelijk, omdat de wet noch de jurisprudentie hierover voldoende uitsluitsel geeft.

Dit boek beoogt een voor de praktijk gemakkelijk te gebruiken praktisch overzicht te geven aan de hand van een algemene inleiding, de wettelijke regeling van de benoeming, de feitelijke gang van zaken bij de Ondernemingskamer, de taak van de Beheerder, goederenrechtelijke aspecten, de gevolgen van de uitspraak van 30 april 2019 van de Ondernemingskamer, de positie van derden, aansprakelijkheid en procesrechtelijke aspecten en tot slot enkele voorstellen om bestaande knelpunten op te lossen.

Bekijk inhoudsopgave


 24,50