De deskundigenparadox: een schijnbare tegenstelling


De deskundigenparadox is het probleem dat rechters deskundigenbewijs moeten beoordelen, terwijl ze zelf weinig kennis hebben over het onderwerp waarover de deskundige informatie geeft. Dit probleem is niet onoverkomelijk. Door kritische vragen te stellen kan de rechter proberen om zich zelfstandig een rationeel oordeel te vormen over het deskundigenbewijs.

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.A. Hoving

Verschijning: januari 2018

Archiefcode: AA20180086

beoordeling deskundige kenniskloof Lucia de B. rechter strafproces

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage