De derde als het stiefkind van het bestuursrecht


Hoewel derden in het bestuursrecht een belangrijke rol spelen, is hun positie verre van duidelijk. Naarmate de besluitvorming van de ene in de andere fase overgaat, lijken de onduidelijkheden zelfs toe te nemen. In deze bijdrage wordt de positie van derden vanaf de primaire besluitvormingsfase tot en met de procedure bij de administratieve rechter geanalyseerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.B.J.M. ten Berge, A.P. Klap

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970337

analyse besluitvorming fasen herziening hoger beroep rechtsvorming

Staats- en bestuursrecht

Bijzonder nummer De derde in het recht