De Confrontatie in de Praktijk


Auteurs gaan in op de soorten confrontaties die in de praktijk bestaan, wanneer en op welke wijze deze idealiter dienen te worden uitgevoerd, welke fouten daarmee in de praktijk worden gemaakt en hoe deze kunnen worden opgelost.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J. Hessing, F.P. van Koppen

Verschijning: februari 1999

Archiefcode: AA19990103

bewijs confrontatie praktijkfouten rechtspsychologie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Opinie Opiniërend artikelRode draad Bewijs en bewijsrecht