De codificatiebeweging


In deel 7 van de Rode draad 'Canon van het recht' gaat Zwalve aan de hand van de civielrechtelijke codificaties vanaf de Bataafse republiek in op het belang van codificaties bij natievorming.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.J. Zwalve

Verschijning: juni 2009

Archiefcode: AA20090413

burgerlijk recht codificatie Rode draad 'Canon van het recht' wetboekboek Napoleon

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Overig Rode draad Canon van het Recht