De bestuurlijke dwangsom in de Algemene wet bestuursrecht


In dit artikel bij de Rode draad 'Sancties' wordt ingegaan op de administratiefrechtelijke handhaving door middel van de bestuurlijke dwangsom. Er wordt dieper ingegaan op dit instrument en er worden een aantal vragen die rijzen rondom dit mechanisme van handhaving beantwoordt