De Amelandse benzinepomp die tijdelijk illegaal was


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 december 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AR7587, nr. 200305561/1, NA 2004, 364

De afdeling heeft in onderstaand arrest een nieuwe leer voor aansprakelijkheid voor besluitvorming geformuleerd.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: April 2005

Archiefcode: AA20050276

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-12-2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AR7587) zaaknummer: 200305561/1

causualiteit legalisatie omkeringsregel schadevergoeding tijdigheid in het bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie