De Algemene wet gelijke behandeling en vergelijkbaar gelijkebehandelingsrecht


In dit artikel staat de Algemene wet gelijke behandeling centraal, alsmede de wijze waarop de Commissie
gelijke behandeling deze wet in de praktijk uitlegt en toepast. Daarnaast wordt kort ingegaan op andere wettelijke bepalingen die beogen onderscheid tussen of discriminatie van verschillende
groepen tegen te gaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D.J.B. de Wolff

Verschijning: januari 2003

Archiefcode: AA20030015

discriminatie gelijkheidsbeginsel verbod

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Verdieping Verdiepend artikel