De agrariër die te snel verkocht


Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 4 november 1993, ECLI:NL:RVS:1993:AQ0404, ROI.92.2202, AB kort 1993, 1195.

Deze zaak betreft een procedure die nog valt onder het pre-Awb-recht waarbij de intrekking van een subsidie in geding is. De Afdeling Rechtspraak van de Raad van State overweegt dat besluit tot intrekken van een subsidie complementair is aan een besluit tot subsidieverlening en dus onder het beschikkingsbegrip uit de Wet Arob valt waarmee de administratieve rechter bevoegd is. Verder wordt er ook nog ingegaan op de boete die hiermee samenhangt. In de noot wordt ook ingegaan op het Awb-recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 1994

Archiefcode: AA19940231

Afdeling rechtspraak van de Raad van State 04-11-1993 (ECLI:NL:RVS:1993:AQ0404) zaaknummer: ROI.92.2202

beschikking landbouw ondersteuning agrarische sector rentesubsidie subsidie

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie