De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State


In dit artikel wordt de geschiedenis, bevoegdheid en organisatie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E.M. Polak

Verschijning: December 2006

Archiefcode: AA20060884

bestuursprocesrecht bestuursrechtspraak bevoegdheid onafhankelijkheid

Staats- en bestuursrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.