De adviesprocedure bij de commissie voor beroepszaken van de Ziekenfondsraad


De commissie voor beroepszaken van de Ziekenfondsraad brengt adviezen uit omtrent voor beroep vatbare beslissingen van de ziekenfondsen inzake verstrekkingen/ vergoedingen aan verzekerden. De verzekerde is verplicht een dergelijk advies te vragen, alvorens beroep kan worden ingesteld bij een Raad van Beroep. De adviesprocedure functioneert derhalve als een zogenaamde voorprocedure. Voor de toekomst van deze adviesprocedure zijn van belang de plannen van de Commissie-Dekker enerzijds en die van de Commissie-Scheltema anderzijds. In dit artikel bespreek ik de voor- en nadelen van de plannen van beide commissies, alsook die van de huidige adviesprocedure. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de resultaten van een kwantitatief onderzoek dat ik bij de Ziekenfondsraad heb verricht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.M.M. Schouten

Verschijning: juni 1989

Archiefcode: AA19890543

adviesprocedure beroepsprocedure kwantitatief onderzoek rechtsbescherming voorprocedure ziekenfonds

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Verdieping Studentartikel