De 1990-maatregel als emancipatiebeleid: tussen schijn en werkelijkheid


In dit artikel staat de in 1990 ingevoerde arbeidsplicht voor vrouwen centraal. In het artikel komt achtereenvolgens aan de orde: de inhoud en plaats van deze maatregel (par. 1) en een kort overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de 1990-maatregel (par. 2). Vervolgens gaat de auteur in op het kader van de 1990-maatregel, het zogenaamde integrale beleid (par. 3). Het belangrijkste deel van dit artikel bestaat echter uit een bespreking van de — zeer uiteenlopende — kritiek op de 1990-maatregel (par. 4). In dit verband zullen onderwerpen als de (veronderstelde) ondermijning van het gezin, individualisering in de sociale zekerheid en de vermannelijking van het recht aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R. de Bock

Verschijning: april 1989

Archiefcode: AA19890269

arbeid discriminatie emancipatie gelijkheid tussen man en vrouw huishoudelijke werkzaamheden

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving