Consequenties van controle


Het oordeel van de administratieve rechter en de Nationale ombudsman kan niet alleen gevolgen hebben voor de individuele burger, maar ook voor het openbaar bestuur. Bij twee bestuursorganen in het bestuurlijk bestluitvormingsproces in reactie op hun uitspraken en rapporten in kaart gebracht en geannalyseerd. Hieruit blijkt dat de doorwerking van het oordeel van de rechter en de ombudsman in het bestuursoptreden niet wordt bepaald door de rechtskracht van hun uitspraken, maar door hun repressieve en reflexieve controlestijl.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): , M.L.M. Hertogh

Verschijning: april 1998

Archiefcode: AA19980336

administratieve rechter bestuursorgaan controle repressie

Staats- en bestuursrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage