Ceci n’est pas une pipe


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 16 januari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO1836, nr. 200306088/1, NA 2004, 29, JV 2004, 84 m.nt. Olivier

In deze casus draait het om de vraag of een zogenaamde 14/1-brief altijd een aanvraag is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 2004

Archiefcode: AA20040292

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 16-01-2004 (ECLI:NL:RVS:2004:AO1836) zaaknummer: 200306088/1

14-1 brief discretionaire bevoegdheid inherente afwijkingsbevoegdheid

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie