Causaliteitsonzekerheid. Opkomst en ondergang van de ‘omkeringsregel’?


Hoge Raad 29 november 2002, nr. C01/071HR, ECLI:NL:HR:2002:AE7351, RvdW 2002, 191 (Kastelijn/Achtkarspelen)

In deze noot wordt ingegaan op de werking van de omkeringsregel bij causaliteitsvraagstukken. Daarbij geldt de volgende regel: causaliteit wordt aangenomen indien er een bepaald risico in het leven wordt geroepen en dit risico zich ook verwezenlijkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: april 2003

Archiefcode: AA20030298

Hoge Raad 29-11-2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE7351) zaaknummer: C01/071HR

causaal verband verduidelijking omkeringsregel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie