Causaliteitsonzekerheid: betekenis en reikwijdte van de ‘omkeringsregel’


Hoge Raad 19 januari 2001, nr. C99/093HR, ECLI:NL:HR:2001:AA9556, RvdW 2001, 34 (Ter Hofte/Oude Monnik)

In de noot bij dit arrest wordt de bewijsrechtelijke omkeringsregel besproken die door de Hoge Raad is geïntroduceerd voor gevallen van schending van een zorgvuldigheidsnorm waarbij het gevaar zich verwezenlijkt en daarmee het causaal verband tussen schending van de norm en het ontstaan van de schade dan gegeven is.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: juni 2001

Archiefcode: AA20010452

Hoge Raad 19-01-2001 (ECLI:NL:HR:2001:AA9556) zaaknummer: C99/093HR

bewijsrecht condicio sine qua non omkeringsregel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie