Buitencontractuele aansprakelijkheid voor asbesthoudende produkten


Hoewel gebruik, be- en verwerking van asbest de laatste jaren sterk aan banden zijn gelegd, zullen de gevolgen van veelvuldige aanwending in het nabije verleden tot in de volgende eeuw doorwerken. Met name in de consumentensfeer zijn de juridische contouren nog niet helder uitgekristalliseerd. In dit artikel wordt ingegaan op de verhaal baarheid van door consumenten geleden letsel- of vermogensschade (ver-wijderingskosten) op producenten van asbesthoudende produkten. Omdat de kans op succes gering lijkt, rijst de vraag of de overheid niet op andere wijze moet ingrijpen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Kremer

Verschijning: juli 1994

Archiefcode: AA19940495

aansprakelijkheid asbest consumentenrecht kanker letsel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Overig Ars Aequi-prijswinnaarVerdieping Studentartikel