Brede rivieren en oneindig laagland?


Een vanuit een wat bredere visie opgezet artikel over het waterstaats- en waterschapsrecht kan zich richten op twee vragen. De eerste is in hoeverre de zorg voor het water in brede zin bepalend zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van ons land als geheel. De tweede is hoe de verschillende onderdelen van dit rechtsgebied samenhangen en tot een grotere éénheid kunnen worden gebracht. Het artikel richt zich in het tweede gedeelte op de tweede vraag. Het begint echter met de eerste en geeft van daaruit een overzicht over het beleidsveld en de daarbij horende wetgeving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.G. Drupsteen

Verschijning: mei 1999

Archiefcode: AA19990344

themanummer water waterschapsrecht waterstaatsrecht

Staats- en bestuursrecht