Booy-Wisman


Hoge Raad 21 januari 1966, ECLI:NL:HR:1966:AC4621, NJ 1966, 183 (Booy/Wisman). Ook bekend als Kraanwagen.

Dwaling omtrent toekomstverwachting of omtrent bij het sluiten der overeenkomst bestaande omstandigheden? Staat aan beroep van koper op dwaling in de weg, dat hij naar de juistheid van een mededeling van verkoper geen onderzoek heeft ingesteld?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.C.L. van der Grinten

Verschijning: April 1967

Archiefcode: AA19670161

Hoge Raad 21-01-1966 (ECLI:NL:HR:1966:AC4621)

1358 BW (oud) 1374 BW (oud) dwaling mededelingsplicht onderzoeksplicht toekomstverwachting

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie