Bitte zahlen Sie fur ihre lieben Eltern!


Art. 1:392 lid 1 sub b BW voorziet in een onderhoudsplicht van het kind jegens zijn ouders. Dit redactioneel bepleit het afschaffen van deze plicht gezien de negatieve ervaringen daarmee in Duitsland, waar een soortgelijke bepaling recentelijk nieuw leven is ingeblazen. Een moderne verzorgingsstaat kan zonder kinderlijke onderhoudsplicht!

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.T. Beumers, K.A.M. van Vught

Verschijning: november 2016

Archiefcode: AA20160803

1:392 BW Duitsland Elternunterhalt kinderen onderhoudsplicht ouders zorgkosten

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Redactioneel