Big tech en mededinging


Uitdaging voor het mededingingsrecht is de juiste rol te vinden in een samenleving die steeds meer beïnvloed wordt door ‘big tech’. In hoeverre nieuwe regelgeving wenselijk is of een versterking van bestaande mededingingsconcepten volstaat, hangt vooral af van de flexibiliteit waarmee mededingingsautoriteiten en rechters bereid zijn de regels te interpreteren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Graef

Verschijning: juli 2020

Archiefcode: AA20200716

Sociaal-economisch recht Economisch rechtHandelsrechtMededingingsrecht

Bijzonder nummer Concurrentie