België: Een staat in hervorming of in ontbinding


In dit artikel worden de verschillende staatshervormingen die zich in België hebben voorgedaan sinds 1970 en waardoor België nu een federale staat is. In het artikel komt de structuur zoals die in de loop van de jaren is ontstaan goed naar voren en wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen taalgroepen, gewesten en gemeenschappen. Tenslotte wordt er vooruitgeblikt op toekomstige staatshervormingen.