Belangenafweging bij sanctiebesluiten


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 juli 1999, nr. E03.96.0877, ECLI:NL:RVS:1999:AN6143 (Bourgondische Hoeve)

Overtreding van geluidsvoorschrift. Afzien van sanctiebevoegdheid was redelijk in verband met de gemaakte belangenafweging, daar verweerders mochten uitgaan van het feit dat de overtreding eenmalig was. Het verzuim om betrokkene te horen is hersteld in de bezwaarfase.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: februari 2000

Archiefcode: AA20000111

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 15-07-1999 (ECLI:NL:RVS:1999:AN6143) zaaknummer: E03.96.0877

belangenafweging sanctiebevoegdheid toetsing ex tunc verzuim hoorplicht

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie