Beginnen met het rechtswetenschappelijke onderzoeksverslag


Verslag doen van rechtswetenschappelijk onderzoek is geen sinecure. Deze korte beschouwing wijst vier valkuilen aan die de beginnende rechtswetenschapper over het hoofd zou kunnen zien. En passant wordt aangegeven welke problemen juristen boeiend vinden, wat rechtswetenschappelijk onderzoek is, of de Hoge Raad altijd gelijk heeft en waaruit een boeiende conclusie bestaat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Wolthuis

Verschijning: september 2013

Archiefcode: AA20130707

conclusie onderzoeksverslag probleemstelling rechtsgeleerde rechtsonzekerheid rechtswetenschapper valkuilen

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Perspectief Perspectiefartikel