georganiseerde misdaad

Toont alle 6 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (221) materieel strafrecht

Voorbereiding volgens toekomstig recht; deelneming; criminele organisatie

Th.A. de Roos

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het materieel strafrecht waarbij voorbereidingshandelingen, deelneming en criminele organisatie aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1993
AA19930497

Criminele organisaties

H.K. ter Brake

Kort opiniërend artikel over de criminele organisatie in het algemeen en de organisatie die zich met drugshandel bezighoudt in het bijzonder.

Opinie | Opiniërend artikel
november 1994
AA19940732

De taalpositie en de analyse van de Commissie Van Traa

B. Hoogenboom

Auteur betoogt dat door het gebruik van een bepaald begrippenapparaat men wat betreft de bestrijding van grote criminaliteit blind wordt voor de werkelijkheid. Volgens de schrijver moeten verschillende soorten onderscheid opgeheven worden om tot een helder beeld van de werkelijkheid te komen.

Opinie | Opiniërend artikel
juni 1997
AA19970411

Het verbieden van Outlaw Motorcycle Gangs

Een effectieve maatregel?

J.G. Brouwer, J. Koornstra

Post thumbnail Outlaw Motorcycle Gangs die georganiseerde misdaad bedrijven, dienen snel en effectief te kunnen worden bestreden. Het wetsontwerp ‘Bestuurlijk verbod rechtspersonen’ wil hiertoe de minister voor Rechtsbescherming een bevoegdheid geven waarmee hij een rechtspersoon per direct bij besluit kan verbieden. Een procedure voor de civiele rechter is dan niet meer nodig. Rechtsbescherming bestaat slechts achteraf. Of het wetsontwerp daadwerkelijk ook gaat bijdragen aan efficiënt bestrijden van criminele activiteiten van de leden is voor ons echter de vraag.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2018
AA20180696

Narcoterrorisme in Nederland? Toepasselijkheid en meerwaarde van de term

E. Bakker, S.W. van 't Land

Post thumbnail De afgelopen jaren werd Nederland geconfronteerd met een toename van aanslagen door de georganiseerde misdaad op objecten en personen die geen onderdeel uitmaken van criminele netwerken. Tegen deze achtergrond wordt door politici en journalisten steeds vaker de term narcoterrorisme gebruikt. In dit artikel wordt de herkomst van deze term onderzocht en gekeken in welke mate deze past bij de situatie in Nederland met betrekking tot de georganiseerde misdaad. Daarnaast worden de voor- en nadelen benoemd van het gebruik van deze term in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat. Tot slot reflecteren we op de politieke aandacht voor dit geweld en de impact daarvan op de democratische rechtsorde.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2023
AA20230947

Over de wapenwedloop tussen opsporingsinstanties en de

A.C.M. Spapens

Houden criminelen de politie beter in de gaten dan anderom? Als dit zo is, mag dan de privacy worden ingeperkt om dit te ondervangen?

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2007
AA20070225

Toont alle 6 resultaten