portretrecht

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

Beantwoording rechtsvraag (198) Intellectuele Eigendom

Th.C.J.A. van Engelen

Bij de beantwoording van deze rechtsvraag komt het auteursrechtelijke portretrecht aan bod. De kern van de vraag is in hoeverre portretrechten overdraagbaar zijn. De vraag wordt gesteld in hoeverre een verbodsactie mogelijk is.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1991
AA19910267

Cruijff-Tirion. Commercieel portretrecht, privacy en redelijke vergoeding

D.J.G. Visser

Hoge Raad 14 juni 2013, nr. 12/01825, ECLI:NL:HR:2013:CA2788 (Cruijff/Tirion)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2013
AA20130846

Een gewogen afbeelding; een civielrechtelijk model voor het afwegen van belangen bij het openbaar maken van afbeeldingen

L. van der Vliet

In de zaak O.J. Simpson werden in de zomer van 1994 beelden getoond die ver buiten de werkelijkheid lagen. Het leek alsof het een speelfilm betrof. Hoever kunnen de media hiermee gaan? Waar liggen de grenzen in het portretrecht? In dit artikel wordt getracht hierin duidelijkheid te scheppen.

Verdieping | Studentartikel
april 1995
AA19950252

Het lichamelijkste deel van het recht

De naakte discodanser of de verliefdheid van informatiejuristen

A.A. Quaedvlieg

In deze amuse wordt door Quaedvlieg op een amusante wijze ingegaan op het portretrecht aan de hand van een bekende uitspraak van de Hoge Raad. Zie ook: HR 2 mei 1997, NJ 1997, 661 (Discodanser).

Opinie | Amuse
september 2003
AA20030606

Het recht op de persona

J.C.S. Pinckaers

Mensen worden herkend aan hun uiterlijk, portret, naam, bijnaam, stem, handtekening en andere kenmerkende symbolen. Deze elementen worden gezamenlijk aangeduid met het begrip 'persona'. Ieder mens heeft een persona. De persona van vooral bekende personen kan een grote commerciële waarde hebben. Personen kunnen zich tegen het ongeautoriseerde gebruik van hun persona verzetten op grond van privacy belangen op basis van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het is echter ook mogelijk dat personen zich willen verzetten tegen de openbaarmaking van hun persona op grond van commerciële belangen. Voor dit geval wordt een nieuw overdraagbaar en vererfbaar intellectueel eigendomsrecht bepleit: het recht op de persona.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
maart 1997
AA19970178

Hoofdpersoon tegen wil en dank: hoe bewijs je dat iets een deepfake is?

T.A. van Polanen, M.D. Reijneveld

In beginsel staat een slachtoffer van deepfakes een groot aantal rechten ter beschikking. Toch kan het bewijsrecht op termijn in de weg staan aan effectieve rechtsbescherming tegen deepfakes. Het is tijd om na te denken over een passend antwoord.

Opinie | Redactioneel
maart 2021
AA20210219

Jiskefet/Noblesse Uitgevers

‘Jiskefet encyclopedie’ geen merkinbreuk

D.J.G. Visser

Hoge Raad 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1484 (Jiskefet c.s./Noblesse)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2024
AA20240460

maart 1988

Katern 26: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout, M.Ph. van Sint Truiden

september 1993

Katern 48: Media- en telecommunicatierecht

E.J. Dommering, N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

september 1994

Katern 52: Economisch recht en intellectuele eigendom

A.A. Quaedvlieg

december 1995

Katern 57: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout, A.A. Quaedvlieg, M.Ph. van Sint Truiden, M.C.J. Verest

juni 2000

Katern 75: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond