Beantwoording rechtsvraag (186) burgerlijk recht


Rechtsvraag betreffende het Burgerlijk Recht. Schadevergoeding als gevolg van Onrechtmatige daad staat centraal. In casu gaat het om een onroerend goed dat hypothecair bezwaard is. De consequenties hiervan onder het oude BW en het Nieuw BW worden uitvoerig onder de loep genomen in onderstaande bijdrage.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.A. Stein

Verschijning: juli 1989

Archiefcode: AA19890694

hypothecair belaste onroerende zaak onrechtmatige daad rechten hypotheekhouder schadevergoeding

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag