Barbie-pop-arrest


Hoge Raad 21 februari 1992 (mrs. Snijders, Hermans, Bloembergen, Haak, Heemskerk; A.-G. Asser), nr. 14454, ECLI:NL:HR:1992:ZC0513, RvdW 1992, 61′ (Barbie/Sindy). Ook bekend als het Barbie-pop-arrest.

Arrest van de Hoge Raad op het gebied van het auteursrecht. De Hoge Raad formuleert inzake een auteursrechtinbreuk de volgende rechtsregel: ‘Tegen een vordering gebaseerd op auteursrechtinbreuk kan het verweer worden gevoerd dat ondanks de overeenstemming tussen twee werken er sprake is van een zelfstandige schepping die niet de vrucht is van ontlening, ook niet van onbewuste ontlening.’ (Auteurswet 1912 art. 1 en 13; BTMW art. 21 lid 1)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H. Cohen Jehoram

Verschijning: april 1993

Archiefcode: AA19930295

Hoge Raad 21-02-1992 (ECLI:NL:HR:1992:ZC0513) zaaknummer: 14454

auteursrechtinbreuk ontlening openbaarmaking schepping

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie