Auto weggesleept: geld toe?


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 21 september 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AU2988, nr. 200501988/1 (mr. Vlasblom), AB 2005, 393 m.nt. F.R. Vermeer, JB 2005, 302 m.nt. Albers.

Wanneer je auto wordt weggesleept is dat vervelend, zeker wanneer je niet kon weten dat je jouw auto daar niet mocht parkeren, dit was in casu in het geval. De Rvs is van mening dat B&W geen deugdelijke afweging heeft gemaakt op het bezwaar van de benadeelde die niet de kosten van het wegslepen wil voldoen. Bovendien besteed de Afdeling bestuursrechtspraak ook nog aandacht aan de mogelijkheid dat benadeelde een schadevergoeding krijgt omdat zijn auto is weggesleept.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: Januari 2006

Archiefcode: AA20060052

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 21-09-2005 (ECLI:NL:RVS:2005:AU2988) zaaknummer: 200501988/1

bestuursdwang finaliteit nadeelcompensatie onzelfstandig schadebesluit

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen