‘Assurance oblige’. De betekenis van verzekering voor contractuele aansprakelijkheid die door een exoneratieclausule gedekt wordt


Hoge Raad 18 juni 2004, nr. CO3/064HR, ECLI:NL:HR:2004:AO6913, JOL 339 (Kuunders/Swinkels Techniek)

Dit arrest behandelt de vraag wie er aansprakelijk is wanneer er een exoneratiebeding is getekend, daarmee samenhangend komt ook de vraag aan de orde of een verzekering dan nog moet uitkeren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. van Dunné

Verschijning: december 2004

Archiefcode: AA20040874

Hoge Raad 18-06-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO6913) zaaknummer: C03/064HR

eigen schuld exoneratiebeding vrijtekeningsbeding

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie