Assoud/Nationale Sporttotalisator


Hoge Raad 19 september 1997, 16382, ECLI:NL:HR:1997:ZC2435, NJ 1998, 6 (Assoud/Nationale Sporttotalisator)

In de bij dit arrest behorende noot wordt ingegaan op algemene voorwaarden. De Hoge Raad maakt bij de beoordeling van het feit of bepaalde reglementen aan de criteria voldoen gebruik van de parlementaire geschiedenis en Europese richtlijnen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Hijma

Verschijning: Juni 1998

Archiefcode: AA19980602

Hoge Raad 19-09-1997 (ECLI:NL:HR:1997:ZC2435) zaaknummer: 16382

algemene voorwaarden essentialia Lotto-reglement uitzondering van kernbedingen

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie