Asiel in zicht? De Nederlandse asielprocedure: van aanvraag tot vergunning


In dit artikel wordt het verloop van de asielprocedure beschreven, zoals deze sinds april 2001 in ons land wordt toegepast. Daarbij komen de besluitvormingsprocedure, de beroepsmogelijkheden ende gevolgen van een negatieve beslissing aan de orde. Het artikel belicht de achtergronden en doelstellingen van de Vreemdelingenwet 2000, die (onder meer) deze asielprocedure regelt. Evaluatie van die wet is voor volgend jaar voorzien. Enkele relevante thema’s voor die evaluatie worden alvast aangesneden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.B. Winter

Verschijning: april 2003

Archiefcode: AA20030274

asielprocedure evaluatie toelating vreemdeling

Staats- en bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Verdieping Verdiepend artikel