Ars Aequi-prijs 2021


Ius est ars boni et aequi: het recht is de kunst van het goede en het gelijke. Van dat adagium is de naam van dit tijdschrift afgeleid. Welke studentauteur heeft dat mantra met het beste artikel in 2021 het beste tot uitdrukking gebracht? Daar hebben wij ons als jury over gebogen. Het resultaat staat in dit juryrapport.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Th.C.J.A. van Engelen, J.E. Jansen, H.N. Schelhaas

Verschijning: december 2022

Archiefcode: AA20221018

Ars Aequi-prijs Fleur Westenend Jens Brugman Kristen van Leusden Martijn Berk

Algemeen juridisch

Overig JuryrapportPerspectief Juryrapport