Juryrapport

Toont alle 8 resultaten

Ars Aequi-prijs 2014

C.E. du Perron, H.S. Taekema, P.J.J. Zoontjens

Jaarlijks wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in één jaargang geplaatste studentartikel. De prijs bestaat uit € 1.000 en een diner met de juryleden en de redactie. In de jaargang 2014 verschenen vier studentartikelen. Daarover heeft de jury in afwachting van de regen vergaderd op een Utrechts terras. Zij is voordat de buien losbarstten unaniem tot het volgende oordeel gekomen.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
februari 2016
AA20160141

Ars Aequi-prijs 2015

Y. Buruma, T. Hartlief, C.E. Smith, M.Y.A. Zieck

Post thumbnail Dit is het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2015. Deze prijs, voor het beste studentartikel dat in het genoemde jaar in Ars Aequi gepubliceerd is, bestaat uit € 1.000,- en een diner met de redactie en juryleden. Een onafhankelijke jury bepaalt welk artikel wint. Dit jaar bestond de jury uit mr.dr. C.E. Smith, prof.mr. Y. Buruma, prof.mr. T. Hartlief en prof.dr. M.Y.A. Zieck.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
september 2016
AA20160681

Ars Aequi-prijs 2016

M.J. Kroeze, R. de Lange, E.B. Oostwouder, E.B. Rank-Berenschot

Post thumbnail

De Ars Aequi-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat gedurende een kalenderjaar in het tijdschrift is gepubliceerd. Hieronder volgt een kort verslag van de beraadslagingen van de jury van de Ars Aequi-prijs 2016.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
juni 2017
AA20170562

Ars Aequi-prijs 2017-2018

C.P.M. Cleiren, J. Legemaate, P. Vlas

Post thumbnail De Ars Aequi-prijs, bestaande uit een geldprijs van € 1.000 en een etentje met jury en redactie, wordt door de Stichting Ars Aequi uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat in het voorafgaande jaar (of in een voorkomend geval voorafgaande twee jaren) in het maandblad Ars Aequi is verschenen. Een onafhankelijke jury bepaalt welk artikel wint. De jury voor de Ars Aequi-prijs 2017-2018 bestond uit Tineke Cleiren (voorzitter), Johan Legemaate en Paul Vlas.* Zij schreven dit juryrapport.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
maart 2019
AA20190241

Ars Aequi-prijs 2019

A.G. Castermans, H.K. Elzinga, C.J. Wolswinkel

In 2019 werden vijf studentartikelen in Ars Aequi geplaatst. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Hanny Elzinga, Alex Geert Castermans en Johan Wolswinkel, heeft uit deze vijf een winnaar gekozen. In dit rapport schrijft de jury waarom Jorrit Peters de Ars Aequi-prijs 2019 heeft gewonnen.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
juni 2020
AA20200634

Ars Aequi-prijs 2020

E. Mak

In 2020 werden drie studentartikelen in Ars Aequi geplaatst. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Elaine Mak (voorzitter), Carla Klaassen en Sjoerd Claessens, heeft uit deze drie een winnaar gekozen. In dit juryrapport schrijft de voorzitter waarom de jury uiteindelijk het artikel ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’ van Yannou Tamis heeft aangewezen.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
mei 2021
AA20210506

Ars Aequi-prijs 2021

Th.C.J.A. van Engelen, J.E. Jansen, H.N. Schelhaas

Ius est ars boni et aequi: het recht is de kunst van het goede en het gelijke. Van dat adagium is de naam van dit tijdschrift afgeleid. Welke studentauteur heeft dat mantra met het beste artikel in 2021 het beste tot uitdrukking gebracht? Daar hebben wij ons als jury over gebogen. Het resultaat staat in dit juryrapport.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
december 2022
AA20221018

Ars Aequi-prijs 2022

M. Haentjens, C. Mak, J.S. Nan

Ieder jaar wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in het voorgaande jaar in Ars Aequi gepubliceerde studentartikel. Onlangs boog een onafhankelijke jury, bestaande uit Chantal Mak, Matthias Haentjens en voorzitter Joost Nan, zich over de vijf artikelen die in aanmerking kwamen voor de Ars Aequi-prijs 2022. In dit juryrapport vertelt de jury wie de geldprijs van € 1.000,- en een etentje met de redactie en de jury gewonnen heeft.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
juni 2023
AA20230483

Toont alle 8 resultaten