Arbitrage: Never a dull moment. Interview met prof.mr. P. Sanders


Interview met prof. mr. P. Sanders


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Degelink, J. Tupamahu

Verschijning: juli 2002

Archiefcode: AA20020499

interview met prof.mr. P. Sanders

Bijzonder nummer Buiten de rechter om