Amsterdam-Brussel-Luxemburg-Straatsburg


Over de betekenis van de internationale rechtspraak voor Nederland zijn kort geleden twee preadviezen verschenen. De zes opstellen in deze bundel laten zich lezen als aanvullingen daarop. Zij geven de persoonlijke ervaring van de auteurs weer met de rechtspraak van internationale rechters en maken zichtbaar welke betekenis die rechtspraak heeft voor het eigen dagelijkse werk in het Amsterdamse gerechtshof en de eveneens in het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht gevestigde Tariefcommissie.

Bekijk inhoudsopgave


 19,50