Aelius Gallus


In deze laatste Romeinen-column vraagt Jelle Jansen aandacht voor Aelius Gallus, over wie we vrijwel niets weten en van wie precies 15 woorden bewaard zijn gebleven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.E. Jansen

Verschijning: juni 2022

Archiefcode: AA20220515

Aelius Gallus betekenis Codex codificatie Digesten Nix v. Hedden Pandekten Romeinen vogelverschrikker woorden

Metajuridica Romeins recht

Perspectief Column