‘… ach, ik moest ook wat doen’

De verschillende verhoudingen van verscheidene jurist-schrijvers tot hun oorspronkelijke studie


Tot de categorie juristen waar dit artikel over gaat behoren niet alleen die personen die hun goed betaalde baan opgezegd hebben, maar eveneens diegenen die bij voorbaat, na of tijdens hun studie, van zo een baan hebben afgezien – soms misschien omdat ze dachten die toch nooit te zullen krijgen – alsmede degenen die zo een, soms uiterst sociabele, baan parttime combineerden met solitair autisme achter de schrijfmachine.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N. van der Linden

Verschijning: december 1984

Archiefcode: AA19840683