Aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen.

Een vergelijking tussen Nederlands recht en de Principles of European Contract Law


De toenemende Europese invloeden op het Nederlandse privaatrecht geven aanleiding tot een nieuwe beschouwing
van de regeling van aansprakelijkheid voor afgebroken onderhandelingen. Een vergelijking
tussen Nederlands recht en de Principles of European Contract Law levert een aantal aanknopingspunten
op voor de ontwikkeling van een uniforme Europese regeling op dit gebied.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C. Mak

Verschijning: Februari 2002

Archiefcode: AA20020062

aansprakelijkheid afgebroken onderhandelingen

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel