40 jaar zwarte nummer, 40 jaar sociale rechtshulp

Oude kwesties in een modern jasje


Precies veertig jaar geleden bracht Ars Aequi een nummer uit dat de advocatuur op zijn grondvesten deed schudden. De redactie vroeg zich af of de advocatuur nog wel voldeed aan de eisen van haar tijd. Met name op het gebied van rechtsbijstand liet de advocatuur destijds flinke steken vallen. Buitengewoon hoogleraar Sociale Rechtshulp Mies Westerveld en toenmalig ad hoc-redacteur Pia Sassen kijken in het juninummer beiden terug naar de impact van het zogenoemde ‘zwarte nummer’, de gevolgen en de huidige staat van de rechtshulp. De artikelen worden voorafgegaan door ‘Het grauwe redactioneel’ van de huidige redactie van Ars Aequi.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Westerveld

Verschijning: juni 2010

Archiefcode: AA20100387

rechtshulp zwart nummer

Overige Rechtshulp

Verdieping Verdiepend artikel