Toont alle 5 resultaten

Gevaarscriteria in het strafrechtelijk sanctierecht: een risicovol ratjetoe?

S. Struijk, M.J.F. van der Wolf

Post thumbnail Niet alleen in recente wetgeving zoals de strafrechtelijke maatregel strekkende tot gedragsbeïnvloeding of vrijheidsbeperking ex artikel 38z Sr e.v., maar veel breder in het Nederlands sanctierecht zijn inschattingen vereist over toekomstig (recidive)gevaar. In deze bijdrage wordt onderzocht bij welke sancties een dergelijke gevaarsinschatting is vereist en op welke wijze dit juridisch is ingebed met inhoudelijke criteria.

Rode draad | Kansen & Risico's
November 2018
AA20180938

Juni 1997

Katern 63: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

December 2002

Katern 85: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

Nieuwe wetgeving voor het gevangeniswezen

M.F.M. de Groot

De Penitentiaire beginselenwet vervangt de Beginselenwet gevangeniswezen uit 1951. In de Penitentiaire beginselenwet worden regels gegeven over de wijze van tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en zijn de rechten en plichten opgenomen van de gedetineerden die in een penitentiaire inrichtingen verblijven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1999
AA19990261

Zekerheid is de winst

Noot bij de Penitentiaire beginselenwet

M. Moerings

Auteur van dit artikel geeft zijn mening over de Penitentiaire beginselenwet, waarbij hij stelt dat deze wet nauwelijks iets nieuws biedt. Het zou meer een verzameling zijn van de huidige praktijk.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
April 1999
AA19990269

Toont alle 5 resultaten