Zekerheid is de winst

Noot bij de Penitentiaire beginselenwet


Auteur van dit artikel geeft zijn mening over de Penitentiaire beginselenwet, waarbij hij stelt dat deze wet nauwelijks iets nieuws biedt. Het zou meer een verzameling zijn van de huidige praktijk.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen