De Franse Conseil d’Etat en het ongeschreven volkenrecht


Conseil d’Etat 6 juni 1997 (Aquarone), l’Actualité juridique-Droit administratif 1997, p. 630, nr. 148683

In deze noot bij een uitspraak van het Franse Conseil d’Etat (Aquarone) komen de volgende onderwerpen aan bod: het Franse stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid en de verhouding tussen (ongeschreven) volkenrecht en nationaal recht.

Zie de volledige uitspraak: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007976939


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: januari 1998

Archiefcode: AA19980044

Conseil d’Etat 06-06-1997 zaaknummer: 148683

gewoonterecht monisme rechtsbescherming volkenrecht voorrangsregels

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie