Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond

Rechtsbeginselen en rechtspositivisme

P.W Brouwer

Artikel over hoe rechtsbeginselen spelen bij rechtspositivisme. In het artikel wordt daarbij met name ingegaan op de overeenkomsten en verschillen die bestaan tussen rechtsregels en rechtsbeginselen.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
Oktober 1991
AA19910757

Rechtspositivisme versus letterknechterij: nawoord bij nevenstaande reactie

N.H.M. Roos

Roos geeft weer een reactie op het artikel van Sillen in het april nummer (2008) van Ars Aequi over gebruik van het staatsrecht.

Opinie | Opiniërend artikel
April 2008
AA20080283

Redelijke wetsuitleg en strafrechtelijke aansprakelijkheid

M.J. Borgers

Hoge Raad 16 juni 2007, nr. 00825/06 E, ECLI:NL:HR:2007:BA0426, LJN: BA0426, NJ 2007, 347 De hier besproken uitspraak van de Hoge Raad heeft betrekking op een vervolging wegens overtreding van artikel 12 lid 1 Natuurbeschermingswet(oud). Deze bepaling luidt als volgt: ‘Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument of die een beschermd natuurmonument ontsieren.’ Het gaat daarbij om een vraagstuk van uitlegging van een delictsomschrijving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2008
AA20080229

Uitleg van exploten

H.B. Krans

Hoge Raad 14 december 2007, nr. C06/191HR, ECLI:NL:HR:2007:BB4765, LJN: BB4765, NJ 2008, 10 In de noot bij dit arrest wordt een uitlegvraag besproken die speelt in het burgerlijk procesrecht. In deze zaak was onduidelijk welke partij hoger beroep had ingesteld. De annotator gaat in op de bevoegdheid om een rechtsmiddel in te zetten, de wilsvertrouwensleer en de uitleg van exploten.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2008
AA20080286

Van Portalis naar de toeslagenaffaire

E.H. Hondius

In deze column pleit Ewoud Hondius voor (meer) verwijzingen naar de wereldliteratuur.

Opinie | Column
April 2021
AA20210345

Resultaat 13–17 van de 17 resultaten wordt getoond