Showing 13–23 of 23 results

Maart 1990

Katern 34: Mensenrechten

Vakgroep staatsrechtelijke vakken RUL

September 2002

Katern 84: Europees privaatrecht

J.W. Rutgers

Nawoord op bovenstaande reacties

P. van der Grinten

Nawoord van de redacteur op reacties op een door haar gepubliceerd artikel in Ars Aequi over de slechte taalkwaliteiten van rechtenstudenten en de noodzaak om deze door middel van meer opdrachten bij te brengen.

Opinie | Reactie/nawoord
Oktober 1992
AA19920587

Oorlog zet het recht gevangen. Oorlogsretoriek en juristendromen en Giraudoux’ variatie op de Ilias

C. Elion-Valter

De Trojaanse oorlog, zoals verteld door Homerus in de Ilias, was lang en bloederig. De film Troy geeft daar zijn eigen invulling aan. In 1935, een tijd van internationale spanningen, publiceerde de Franse schrijver-diplomaat Jean Giraudoux het toneelstuk La guerre de Troie nàura pas lieu. De trojaanse held Hecto probeert daarin de oorlog te voorkomen, maar stuit op de oorlogsretoriek van een dichter, de haarkloverij van een jurist en de geslegenheid van de Griekse odysseus. Het toneelstuk toont juristen hoe hun belangrijkste instrument, de taal, kan worden gemanipuleerd.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
September 2004
AA20040599

Over recht en krom schrijven

J.G. Brouwer, C.J.H. Jansen

In dit artikel geven de auteurs enige tips bij het schrijven van een goede juridische scriptie of goed juridisch artikel. Welke factoren bepalen de kwaliteit van het stuk? Wat zijn de beoordelingscriteria?

Perspectief | Perspectiefartikel
Maart 1998
AA19980169

Recht, taal en de ordening van de werkelijkheid: grensbepalingen, grensverkenningen en grensoverschrijdingen

A.M.P. Gaakeer

Taal is het levend instrument waarmee wij recht spreken en bespreekbaar maken en, uiteindelijk, bepalen wat rechtens heeft te gelden. Het recht beoogt immers ordening, van de samenleving en in het individuele geval. De taal van het recht als vervanger van het geweld van eigenrichting heeft echter ook zijn ‘grenzen’. Deze bijdrage verkent er enige.

Bijzonder nummer | Recht & taal
Juli 2015
AA20150602

Taal en teken: lekker priegelen met tekst

M.V. Polak

Waarom is schrijven toch zo ontzettend leuk? Martijn Polak vertelt het je. Always scribble, scribble, scribble!

November 2018
AA20180952

Themis en de muzen

E.H. Hondius

Soms is het een afscheidsrede die hen ertoe inspireert. Of het zijn momenten van verveling tijdens een pleidooi of een kamer betoog. Niet alleen juristen doen eraan, maar gelet op het karakter van Ars Aequi beperk ik mij in deze column tot het citeren van enige dichter-juristen. Om te beginnen een raadsel voor beginners. Welk arrest gaat er schuil achter dit sonnet?

Opinie | Column
Mei 2008
AA20080345

Verhalenderwijs

A.M.P. Gaakeer

Dat taal en recht onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn is duidelijk, maar in deze aflevering van Onderbelicht legt Jeanne Gaakeer uit waarom ook literatuur onontbeerlijk is voor juristen. Zij pleit dan ook voor meer aandacht voor Recht en Literatuur in het juridisch curriculum.
 

Blauwe pagina's | Onderbelicht
November 2012
AA20120798

Webboek – Ars Aequi Taalgids voor juristen

E. Tiggeler

Taal is het belangrijkste instrument van de jurist. Deze taalgids geeft antwoord op alle vragen over spelling, taal en teksten waar een jurist mee te maken krijgt.

Vaardigheden | Webboeken
15-8-2007
9789069168951

Words, words, words!

C.A. Oudshoorn

De auteur vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat, ondanks dat studenten kunnen kiezen wat ze willen doen, er toch zoveel gezucht klinkt in de studiezaal. Volgens de auteur ligt dit eraan dat de teksten die gelezen moeten worden te moeilijk zijn opgesteld.

Opinie | Redactioneel
Oktober 2004
AA20040709

Showing 13–23 of 23 results