Toont alle 9 resultaten

Ars Aequi-prijs 1995

De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in de betreffende jaargang verschenen is. Aan de prijs is een bedrag van ƒ 2.000,- verbonden. De auteurs van alle artikelen die geplaatst zijn in de rubriek student-artikelen hebben meegedongen naar de Ars Aequi-prijs. Redacteuren en oud-redacteuren waren van mededinging uitgesloten. In november 1995 heeft de redactie van Ars Aequi de jury samengesteld, waarna de jury aan haar taak kon beginnen. De jury heeft in haar rapport als volgt geconcludeerd:

Overig | Juryrapport | Verdieping | Studentartikel
maart 1996
AA19960156

Ars Aequi-prijs 1996

In dit artikel wordt het winnende artikel van de Ars Aequi-prijs van 1996 besproken. Het titel handelde over 'Conlfictenrecht en buitenlands recht in kort geding´.

Overig | Juryrapport | Verdieping | Studentartikel
maart 1997
AA19970140

Ars Aequi-prijs 2003

Ars Aequi Libri

De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in de desbetreffende jaargang is verschenen. Aan de prijs is een bedrag van 1000 euro verbonden. De auteurs van de artikelen die zijn geplaatst in de rubriek student-artikelen (met uitzondering van redacteuren en oudredacteuren), dingen mee naar de Ars Aequi-prijs.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
mei 2004
AA20040332

Ars Aequi-prijs 2004-2005

Ars Aequi Libri

De Ars Aequi-prijs wordt toegekend aan het beste artikel dat in de voorliggende periode is gepu-bliceerd in de rubriek Student-artikelen. Al de in deze rubriek gepubliceerde artikelen komen voor de prijs in aanmerking, met uitzondering van de artikelen die zijn geschreven door (oud-)redac-teuren. In dit artikel vindt u het juryrapport voor de Ars Aequi-prijs 2004-2005.

Opinie | Redactioneel | Overig | Juryrapport
juli 2006
AA20060472

Ars Aequi-prijs 2006

G.R. de Groot

Jaarlijks wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat in een jaar in Ars Aequi is verschenen. Op 27 juni 2006 kwam de jury bij elkaar. Er moest een keuze worden gemaakt uit een viertal artikelen. In het artikel is te lezen wat de overwegingen daarbij waren en wie de prijs heeft gekregen.

Overig | Juryrapport | Verdieping | Studentartikel
oktober 2007
AA20070737

Ars Aequi-prijs 2014

C.E. du Perron, H.S. Taekema, P.J.J. Zoontjens

Jaarlijks wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in één jaargang geplaatste studentartikel. De prijs bestaat uit € 1.000 en een diner met de juryleden en de redactie. In de jaargang 2014 verschenen vier studentartikelen. Daarover heeft de jury in afwachting van de regen vergaderd op een Utrechts terras. Zij is voordat de buien losbarstten unaniem tot het volgende oordeel gekomen.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
februari 2016
AA20160141

Ars Aequi-prijs 2019

A.G. Castermans, H.K. Elzinga, C.J. Wolswinkel

In 2019 werden vijf studentartikelen in Ars Aequi geplaatst. Een onafhankelijke jury, bestaande uit Hanny Elzinga, Alex Geert Castermans en Johan Wolswinkel, heeft uit deze vijf een winnaar gekozen. In dit rapport schrijft de jury waarom Jorrit Peters de Ars Aequi-prijs 2019 heeft gewonnen.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
juni 2020
AA20200634

Ars Aequi-prijs 2022

M. Haentjens, C. Mak, J.S. Nan

Ieder jaar wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in het voorgaande jaar in Ars Aequi gepubliceerde studentartikel. Onlangs boog een onafhankelijke jury, bestaande uit Chantal Mak, Matthias Haentjens en voorzitter Joost Nan, zich over de vijf artikelen die in aanmerking kwamen voor de Ars Aequi-prijs 2022. In dit juryrapport vertelt de jury wie de geldprijs van € 1.000,- en een etentje met de redactie en de jury gewonnen heeft.

Overig | Juryrapport | Perspectief | Juryrapport
juni 2023
AA20230483

Compensatie tijdens faillissement

P. van Schilfgaarde

In de rubriek `recht in zicht´ wordt door een oud-redacteur teruggekeken op zijn of haar artikel dat deze redacteur destijds schreef en wat de uitwerkingen van het artikel waren. Van Schilfgaarde schrijft over zijn scriptie over compensatie in faillissement en de beoordeling door Cleveringa die later in Ars Aequi als artikel is verschenen.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2001
AA20010728

Toont alle 9 resultaten