Ars Aequi-prijs 1995


De Ars Aequi-prijs is een jaarlijks uit te reiken prijs voor het beste artikel dat in de betreffende jaargang verschenen is. Aan de prijs is een bedrag van ƒ 2.000,- verbonden. De auteurs van alle artikelen die geplaatst zijn in de rubriek student-artikelen hebben meegedongen naar de Ars Aequi-prijs. Redacteuren en oud-redacteuren waren van mededinging uitgesloten. In november 1995 heeft de redactie van Ars Aequi de jury samengesteld, waarna de jury aan haar taak kon beginnen. De jury heeft in haar rapport als volgt geconcludeerd:


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Verschijning: maart 1996

Archiefcode: AA19960156

Ars Aequi-prijs betrokkenheid jury studentartikel

Overig JuryrapportVerdieping Studentartikel