Rode draad 'Canon van het recht'

Resultaat 13–24 van de 35 resultaten wordt getoond

De positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel

P. Frielink

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2010
AA20100730

De Tachtigers in het recht: het Meerenberg arrest

W.J.M. Voermans

In dit deel behorend bij de rode draad 'Canon van het Recht' worden de achtergronden en betekenis van het Meerenberg-arrest geschetst. In dit arrest uit 1879 komt naar voren dat Nederland een rechtsstaat is en wordt door de Hoge Raad duidelijk beslist dat een zelfstandige AMvB geen strafbepalingen kan bevatten.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
september 2009
AA20090597

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

C.D.J. Bulten, C.J.H. Jansen

In dit artikel behorende bij de rode draad 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op de VOC die bekend staat als de eerste Nederlande kapitaalvennootschap; de voorloper van de huidige N.V. In het artikel wordt ingegaan op de zeggenschapsstructuur, bevoegdheden en aansprakelijkheidbeperkingen.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2009
AA20090339

Defrenne: de Europese gelijkebeloningssaga met verstrekkende gevolgen

S. Prechal

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
april 2010
AA20100283

Dekolonisatie: soevereiniteits­overdracht aan Indonesië en ­totstandkoming van het Statuut

C. Borman

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
januari 2010
AA20100041

Diephuis, Opzoomer, Land

J.H.A. Lokin

In dit artikel wordt ingegaan op de 'legist' Diephuis die in de 19de eeuw een zeer belangrijke en invloedrijke civilist was en met zijn commentaren op de Code Civil en later het Burgerlijk Wetboek veel geciteerd werd. Vervolgens worden er vergelijkingen gemaakt met de geschriften van Opzoomer en Land die eveneens belangrijke privatisten waren in de 19de eeuw.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2009
AA20090420

Eduard M. Meijers, het Nederlands BW en de wereld

H.J. Snijders

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
januari 2010
AA20100044

Het arrest Guldemond-Noordwijkerhout

R.J.B. Schutgens

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
november 2009
AA20090772

Het de auditu-arrest

HR 20 december 1926, NJ 1927, 85

M.J. Borgers

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
december 2009
AA20090838

Het dieptepunt: Plas-Valburg

J.H. Nieuwenhuis

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
april 2010
AA20100288

Het EVRM

J.H. Gerards

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
oktober 2010
AA20100726

Het internationaal strafrecht post-1993: opkomst van de internationale straftribunalen

G.G.J. Knoops

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
januari 2010
AA20100039

Resultaat 13–24 van de 35 resultaten wordt getoond